SOLÁRNY OHREV VODY

Solárne vykurovacie systémy

Ak doplníte váš vykurovací systém solárnou technikou, ušetríte až 34% celkových nákladov na vykurovanie a na ohreve teplej vody až 60% ročnej energetickej spotreby.

 

Slnko dodáva po celý rok energiu zadarmo. V lete môže solárny systém kompletne zabezpečiť ohrev teplej vody – a v prechodných mesiacoch dodatočne podporiť vykurovanie. Týmto šetríme obmedzené fosílne zdroje. Zároveň však tým odľahčujeme životné prostredie a citeľne vám klesnú vaše náklady na vykurovanie.

 

Či už začínate s novým kondenzačným vykurovaním na plyn, vykurovacím systémom na drevo alebo tepelným čerpadlom - všetky zariadenia sú dimenzované na kombináciu so solárnou technikou.

 

V rodinných domoch je ohrev teplej pitnej vody je najčastejší a zároveň najjednoduchší spôsobom využitia solárnej energie. Odber teplej pitnej vody je v priebehu roka relatívne konštantný a vhodne navrhnuté solárne zariadenie  vo veľkej miere kryje potrebu tepla na ohrev teplej pitnej vody v letnom období, pričom v prechodných obdobiach výrazne pomáha znižovať túto potrebu.

 

Solárnu energiu akumulujeme do zásobníka teplej pitnej vody, ktorý však musí byť pre túto kombináciu zdrojov tepla prispôsobený. Volíme zásobník teplej pitnej vody s dvoma výmenníkmi tepla, pričom horný výmenník tepla, ktorý je napojený na zdroj tepla má menšiu teplovýmennú plochu a spodný výmenník tepla je napojený na okruh solárnych kolektorov, pričom jeho teplovýmenná plocha je väčšia. Objem zásobníka je spravidla väčší v porovnaní so systémom prípravy teplej pitnej vody bez solárneho ohrevu. Ak napr. pre 4-člennú rodinu pri štandardnom spôsobe, tzn. teplá pitná voda je ohrievaná len kotlom, nám postačí objem zásobníka 160 litrov, pri ohreve solárnou energiou volíme väčší zásobník napr. s objemom 300 litrov.

 

Počet solárnych kolektorov volíme tak, aby sme všetku tepelnú energiu z nich získanú dokázali spotrebovať. Vhodnejšie je, ak je solárny systém mierne poddimenzovaný ako predimenzovaný, pretože investícia do každej navyše vyrobenej kWh zo Slnka znižuje návratnosť celého solárneho systému. Na základe počtu kolektorov a ich celkovej plochy spätne vypočítame množstvo nimi zachytenej solárnej energia (kWh). Z tejto hodnoty nám potom vzíde veľkosť zásobníka teplej pitnej vody, pričom doporučená maximálna teplota, na ktorú ohrievame studenú vodu a teda aj počítame veľkosť zásobníka je 60°C.