0917 128 348
15 rokov skúseností

Zdroje energie

 

 

 

Biomasa

 

zistiť viac

 

 

 

 

Tepelné čerpadlá

 

zistiť viac

 

 

 

 

Slnečná energia

 

zistiť viac

 

 

Zdroje energie môžeme rozdeliť na

 

  • Tradičné zdroje energie - predstavujú zdroje energie z pohľadu výroby tepla. Patria sem fosilné palivá - ropa, uhlie, zemný plyn. Fosílne palivá tvoria najrozšírenejší druh energie, až 80 % vyprodukovanej energie pochádza práve z nich. Problémom je, že zásoby fosílnych palív sú obmedzené a z ekologického pohľadu ide o najmenej šetrné spôsoby získavania energie.
  • Obnoviteľné zdroje energie - sú nevyčerpateľné zdroje energie. Patrí sem slnečná, vodná a veterná energia, energia z biomasy a geotermálna energia. Vzhľadom na súčasný stav životného prostredia sa čoraz viac využívajú práve obnoviteľné zdroje energie. Zabezpečenie technológií na ich využitie si síce vyžaduje vyššie investičné náklady, no návratnosť je rýchla a pravidelné prevádzkové náklady sú takmer nulové.

 

 

 

 

Objednajte si obhliadku.

  0917 128 348

Kontaktujte nás

Meno:
Mesto / obec: *
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Potrebujem vyriešiť: *
Poznámka:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia